Viešųjų ir privačių interesų derinimas

Viešųjų ir privačių interesų derinimas Strūnos  socialinės  globos namuose

Teisininkas Vitalijus Špakovas yra paskirtas Strūnos socialinės globos namų (toliau – globos namai)  Atsakingu darbuotoju, atsakingu už Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų laikymosi priežiūrą ir kontrolę įstaigoje, darbuotojų konsultavimą privačių interesų deklaravimo, interesų konfliktų prevencijos ir koordinavimo su Vyriausiąja tarnybinės etikos komisija klausimais.

 Pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašas: 

 1. Direktorius;
 2. Direktoriaus pavaduotojas socialiniam darbui;
 3. Vyr. socialinis darbuotojas;
 4. Ūkio dalies specialistas;
 5. Finansų kontrolės specialistas;
 6. Strateginio planavimo specialistas;
 7. Teisininkas;
 8. Vyr. slaugytojas;
 9. Ūkio dalies vedėjas;
 10. Buities sektoriaus vadovas;
 11. Personalo administratorius.

Į sąrašą priskirtini asmenys, paskirti atlikti supaprastintus pirkimus (taip pat ir mažos vertės pirkimus vykdantys pirkimų organizatoriai), viešojo pirkimo komisijos  pirmininkas  ir  viešojo  pirkimo komisijos nariai, viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantys ekspertai (ekspertais laikytini ir tie asmenys, kurie vykdant pirkimų procedūras teikia viešųjų pirkimų eksperto paslaugas), viešojo pirkimo iniciatoriai.

Atsakingo darbuotojo  globos namuose kontaktai:
Vitalijus Špakovas
Tel. 8 387 48610,  el.p.  [email protected]
Strūnos k. 5, Švenčionių r., LT-18140

Skundus  dėl  globos  namų  veiksmų,  susijusių  su  viešųjų  ir  privačių interesų pažeidimais, galite pateikti:
Vyriausioji tarnybinės etikos komisija
Vilniaus g. 27, LT- 01402 Vilnius
Tel. (8 5) 212 4396,
El. p. [email protected]

 

VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DERINIMO ĮSTATYMO NUOSTATŲ LAIKYMOSI STRŪNOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMUOSE TVARKOS APRAŠAS

Atnaujinimo data: 2023-10-20