Finansinių ataskaitų rinkiniai

2023 m.

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2023 m. III-ą ketvirtį

       2023 M. SAUSIO 1 D. – RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansinės būklės ataskaita

Strūnos socialinės globos namų 2023 m. 9 mėnesių finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas  Dokumento metaduomenys

Finanasavimo sumų pažyma 2023-09-30     Dokumento metaduomenys

9 priedas   Dokumento metaduomenys

 

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2023 m. II-ą ketvirtį

Aiškinamasis raštas, ataskaitos

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2023 m. I-ą ketvirtį

Aiškinamasis raštas, ataskaitos

2022 m.

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2022 m.

Aiškinamasis raštas, ataskaitos

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2022 m. III-ą ketvirtį

Aiškinamasis raštas, ataskaitos

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2022 m. II-ą ketvirtį

Aiškinamasis raštas, ataskaitos

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2022 m. I-ą ketvirtį

Aiškinamasis raštas, ataskaitos

2021 m.

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2021 m. 

Aiškinamasis raštas, ataskaitos

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2021 m. III-ą ketvirtį

Aiškinamasis raštas, ataskaitos

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2021 m. II-ą ketvirtį

Aiškinamasis raštas, ataskaitos

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2021 m. I-ą ketvirtį

Aiškinamasis raštas, ataskaitos

2020 m.

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2020 m.

Aiškinamasis raštas, ataskaitos

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2020 m. III-ą ketvirtį

Aiškinamasis raštas, ataskaitos

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2020 m. II-ą ketvirtį

Aiškinamasis raštas, ataskaitos

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2020 m. I-ą ketvirtį

Aiškinamasis raštas, ataskaitos

 

2019 m.

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2019metus.

Aiškinamasis raštas, ataskaitos

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2019m. III- ketvirtį.

Aiškinamasis raštas, ataskaitos

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2019m. II- ketvirtį.
Aiškinamasis raštas   Ataskaitos

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2019m. I-ą ketvirtį

 Aiškinamasis raštas    Ataskaitos

 

Atnaujinimo data: 2023-11-10