Vadovas

STRŪNOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ DIREKTORIUS
PETRAS VELIČKA